برچسب: lcd nokia 5110

7

راه اندازی LCD Nokia 5110 با آردوینو

راه اندازی LCD Nokia 5110 با آردوینو در جلسه ی گذشته پروژه راه اندازی LCD نوکیا ۵۱۱۰ با آردوینو توابع کتابخونه ی lcd nokia 5110 در آردوینو رو مرور کردیم و پروژه هایی رو برای...

پروژه راه اندازی LCD نوکیا 5110 با آردوینو 18

پروژه راه اندازی LCD نوکیا 5110 با آردوینو

LCD نوکیا ۵۱۱۰ با آردوینو در این آموزش قراره پروژه ی راه اندازی LCD نوکیا ۵۱۱۰ با آردوینو رو آموزش بدیم که یک سری تصویر و کاراکتر روی lcd نمایش میدیم و با معرفی...