برچسب: سون سگمنت

راه اندازی سون سگمنت با آردوینو

راه اندازی سون سگمنت با آردوینو

آموزش راه اندازی سون سگمنت با آردوینو سون سگمنت چیست ؟ پایه های سون سگمنت سون سگمنت ، یک نمایش دهنده هفت قسمتی هستش که از ۸ دیود نوری تشکیل شده و با اعمال ولتاژ...