برچسب: آموزش stm8 پروژه محور

Watchdog Timer در STM8

آموزش واحد Watchdog Timer در STM8

Watchdog Timer در STM8 Watchdog Timer در STM8 کاربردی مستقل به منظور بررسی و جلوگیری از بروز خطای سخت افزاری و یا نرم افزاری دارد و در زمان اجرای عملکرد میکروکنترولر به کار گرفته...

کلاک در STM8 - رجیستر های کلاک در STM8

کلاک در STM8 (تنظیم فرکانس) – رجیستر های کلاک در STM8

کلاک در STM8 سیستم کلاک در STM8: منابع اصلی سیگنال کلاک در این میکروکنترولر عبارتند از: نوسان ساز کریستالی پرسرعت تا ۲۴MHz  (HSE) اتصال سیگنال کلاک خارجی تا سرعت ۲۴MHz ( HSE user-ext )...

آموزش پروگرام کردن STM8

آموزش پروگرام کردن STM8 با St-link

آموزش پروگرام کردن STM8 در جلسه ی گذشته مهندس علیزاده زحمت کشیدن و توضیحاتی درباره ی رجسیتر ها در STM8 دادن و به زودی مطلبی هم برای کلاک ها در ادامه ی آموزش STM8...

پایه ها و رجیستر ها در STM8

رجیستر ها در STM8 – آموزش stm8 پروژه محور

رجیستر ها در STM8 و برنامه نویسی پایه ها در STM8 پیکربندی و تنظیمات پایه های کاربردی ( پورت های عمومی ) پورتهای عمومی به منظور تبادل داده بین تراشه میکروکنترولر و دنیای واقعی...