برچسب: آموزش زبان C

switch در زبان C

switch در زبان C – ساختار شرط

switch در زبان C switch در زبان C مشابه ساختار شرط هست و ساختار کلی اون بصورت مقابله: عبارت  (در خط اول) سوئیچ ارزیابی میشه ، بعد نتیجه ارزیابی از بالا به پایین با...

ساختارها در زبان C

انواع ساختارها در زبان C – ساختار شرط if

انواع ساختار در C – ساختار شرط if در C تمامی برنامه هایی که نوشته میشه ۳ ساختار کلی دارن : انواع ساختار در C : 1 –ساختار ترتیب: همان اجرای دستورات بصورت پشت...

برنامه نویسی برای STM8 به زبان C در IAR

توابع و الزامات کاربردی زبان C در برنامه نویسی برای STM8

برنامه نویسی برای STM8 بخش مقدمه و آشنایی با میکرو های STM8 در قسمت های گذشته به پایان رسید. این فصل وارد برنامه نویسی برای STM8 میشویم و درواقع فصل یک ستون اصلی مطالب را...

تابع getch در C

تابع getch و دیگر توابع ورودی – آموزش برنامه نویسی به زبان C – جلسه چهارم

در جلسه گذشته ( توابع ورودی و خروجی در c – آموزش برنامه نویسی به زبان C – جلسه سوم ) به برخی از توابع ورودی و خروجی در C اشاره کردیم و این جلسه...