برچسب: آموزش زبان c با devc++

ساختارها در زبان C

انواع ساختارها در زبان C – ساختار شرط if

انواع ساختار در C – ساختار شرط if در C تمامی برنامه هایی که نوشته میشه ۳ ساختار کلی دارن : انواع ساختار در C : 1 –ساختار ترتیب: همان اجرای دستورات بصورت...

تابع getch در C

تابع getch و دیگر توابع ورودی – آموزش برنامه نویسی به زبان C – جلسه چهارم

در جلسه گذشته ( توابع ورودی و خروجی در c – آموزش برنامه نویسی به زبان C – جلسه سوم ) به برخی از توابع ورودی و خروجی در C اشاره کردیم و این...

متغیرها در C

آموزش برنامه نویسی به زبان C – جلسه دوم: متغیرها در C

متغیرها در C: متغیر نامی برای یک محل حافظه است که محتویات اون در طول اجرای برنامه تغییر میکنه. اسامی متغیرها در C از قوانین نامگذاری شناسه ها که در جلسه ی آموزش برنامه...