انواع ساختارها در زبان C – ساختار شرط if

انواع ساختار در C – ساختار شرط if در C

انواع ساختار در C - دستور if در C

تمامی برنامه هایی که نوشته میشه 3 ساختار کلی دارن :

انواع ساختار در C :

1 –ساختار ترتیب: همان اجرای دستورات بصورت پشت سرهم است.

2 –ساختار شرط یا انتخاب: به برنامه نویس اجازه میدهد که براساس درستی یا نادرستی یک شرط تصمیم بگیرد کدام مجموعه از دستورات اجرا شود.

3 –ساختار تکرار(حلقه ها): به برنامه نویس اجازه میدهد مجموعه خاصی از دستورات را تا زمانیکه شرط خاصی برقرار است، تکرار نماید.

 

در انواع ساختار در C،  ابتدا با ساختار شرط و if قراره آشنا بشیم.

دستور if یا شرط در C:

با مکانیزم شرط میتونیم درستی یا نادرستی یک عبارت رو بررسی کنیم و متناسب با نتیجه بررسی شرط عملیات خاصی رو انجام بدیم یا از انجام بعضی از عملیات صرفنظر کنیم. شکل کلی دستور شرط بصورت زیره:

یا ممکنه از دوستور else استفاده نکنیم.

 

else در دستور IF چیست و چه کاربردی دارد؟

اگرشرط روبروي if (چیزی که داخل پرانتز نوشتین) برقرار باشه مجموعه ی دستورات داخل if اجرا میشه واگر شرط برقرار نباشه مجموعه دستورات داخل else اجرا میشه.

نکته: اگر مجموعه دستورات if شامل فقط یک دستور باشه نیازي به { } نداریم.

شرطهای تو در تو :

شکل کلی شرط های تو در تو بصورت زیره.

نکته: در شرط های تو در تو هر else مربوط به نزدیکترین if است.

مثال1 : برنامه ای بنویسید که عددی را از ورودی دریافت کنه و زوج یا فرد بودن اون رو مشخص و درخروجی پیغام مناسب با اون رو چاپ کنه.

(کد رو در Devcpp بنویسید بعد کد من رو نگاه کنید، با صرفا خوندن ، کدنویسی یاد نمیگیرین.تمرین میخاد 😉 )

 

مثال2 : برنامه اي بنویسید که ماکسیمم سه عدد را محاسبه و چاپ نماید.

 

مثال 3 : برنامه بالا را با استفاده از شرطهای تو در تو بنویسید.

برنامه ی حل معادله درجه 2 :

مثال4 :برنامه ای بنویسید که ضرایب یک معادله درجه 2 را دریافت و ریشه هاي آن را محاسبه و چاپ نماید.

جواب:الگوریتم رو اینطوری در نظر بگیرید که  یک معادله درجه 2 بصورت c+bx+a^2x وجود داره که اگر مقدار 0=a باشد دیگر معادله درجه 2 نیسـت و 2 معادله برحسب اینکه دلتا یعنی b^2-4ac مقدارش منفی، مثبت یا صفر باشد جوابهای مختلف دارد. اگـر مقدار دلتا
منفی باشد معادله جواب ندارد، اگر مقدار دلتا صفر باشد معادله یک جواب دارد و اگر مقدار دلتا مثبت باشد معادله دو جواب دارد.

 

 

مثال آخر برای توضیح بخش انواع ساختار در C و ساختار شرط مقداری طولانی هست ، اما پیچیدگی در  الگوریتمش وجود نداره پس نترسین 😀 ، فقط توجه داشته باشین برای استفاده از تابه exit (که باعث میشه برنامه دیگه ادامه پیدا نکنه) از هدرفایل stdlib.h استفاده کردیم و برای تایع sqrt هم که عملیات جزر رو انجام میده از تابع math.h استفاده کردیم.

 

اگر 2 شرط داشتیم در if چگونه شرط گذاری کنیم؟

بطور مثال در یک برنامه باید 2 شرط رو همزمان چک کنیم.

اینطور مواقع 2 راه داریم.

یا از شروط تو در تو استفاده کنیم و یا شرط هارو با عملگرهای منطقی and یا or کنیم.

عملگرهای منطقی در c:

 

 

AND

OR

NOT

&&

||

!

and به معنی “وَ” هستش. یعنی شرط اول و دوم باید صحیح باشه.

or به معنی “یا” هستش. یعنی یکی از 2 شروط باید صحیح باشه تا شرط صحیح باشه و اگر یکی از 2 شرط درست باشه دستورات اجرا خواهند شد.

 

مثال 5:

برنامه ای بنویسید که فرد یا زوج بودن عدد ورودی را اعلام کند و همچنین اگر عدد زوج بود کوچکتر از ده یا بزرگتر از ده بودن آن را مشخص کند.

 

 

 

بیشتر بدانیم طور : 😀

! با نام عملگر نات یا منفی یکی دیگر از عملگرهای c است.

این عملگر وظیفه ی متفاوتی از 2 عملگر قبلی داره .

این عملگر مقدار رو عکس میکنه.

مثلا عدد a=10 تعریف شده ، اگر در شرطی بنویسیم :

 

در شرط مقدار نات شده(معکوس شده) a! یعنی -10 رو بررسی میکنه.

بجز در شرط ها متغیر رو معکوس هم میشه کرد :

 

در جلسات بعدی ساختار while و حلقه (for)  رو هم توضیح میدم.

حمیدرضا مودت

یک مهندس الکترونیک ، علاقه مند به یاد دادن و یاد گرفتن پیرامون دانش برق و الکترونیک

مطالب مرتبط