دسته: کنکور کارشناسی ارشد برق

کارنامه کنکور ارشد برق 96 0

نمونه کارنامه کنکور ارشد برق 96

نمونه کارنامه کنکور ارشد برق ۹۶ در سال ۹۶ ، کنکور ارشد برق دچار تغییراتی در ضرایب دروس و تعداد سوالات شد که باعث ایجاد تفاوت هایی در درصد داوطلب ها و رتبه اون...