دسته: مفاهیم و مطالب آموزشی

سروو موتور چیست

سرو موتور چیست ؟

سرو موتور چیست ؟ سرو موتور چیست ؟ یا  Servo Motor چیست ؟  سرو موتور ، موتورهای بسیار دقیقی هستند تشکیل شده از یک موتور الکتریکی و اجزایی دیگر اند که میتواند برای کنترل...

ارتباط سریال

ارتباط سریال یا پروتکل USART چیست؟

پروتکل ارتباط سریال چیست؟ برای معرفی ارتباط سریال باید ابتدا تعریفی از روش های انتقال اطلاعات داشته باشیم. روش های انتقال اطلاعات را میتوان به دو شکل: سری موازی تقصیم بندی کرد.در مقایسه بین...