دسته: آموزش زبان C

switch در زبان C

switch در زبان C – ساختار شرط

switch در زبان C switch در زبان C مشابه ساختار شرط هست و ساختار کلی اون بصورت مقابله: عبارت  (در خط اول) سوئیچ ارزیابی میشه ، بعد نتیجه ارزیابی از بالا به پایین با...